Colexio Fillas de María Inmaculada – Vigo

Anuncios

Se queredes ver unha foto do salón de actos do noso Colexio, entrade no Servizo de Normalización Lingüística do Concello e clicades onde pon Memoria 2013.

http://snl.vigo.org/

Anuncios

Anuncios