Colexio Fillas de María Inmaculada – Vigo

Novo Ciclo Medio no Colexio

Anuncios

Para o vindeiro curso comezaremos no centro coa oferta dun novo ciclo medio: “Atención a Persoas en Situación de Dependencia (APSD), ademáis do Ciclo de Comercio, que pasará a chamarse “Actividades Comerciais”

Anuncios

Anuncios