Colexio Fillas de María Inmaculada

CFGM DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Advertisements
A segunda promoción do Ciclo de APSD (Atención a Persoas en Situación de dependencia)

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade

Sistema educativo: LOE

Grao: Medio

Horas: 2000

Código: MSSC01

Que se aprende a facer?
Atender as persoas en situación de dependencia no ámbito domiciliario e institucional, co fin de manter e mellorar a súa calidade de vida, realizando actividades asistenciais e non asistenciais, psicosociais e de apoio á xestión doméstica, aplicando medidas e normas de prevención e seguridade, e derivándoas a outros servizos en caso necesario.

En que ámbitos se traballa?
No sector de servizos ás persoas, de carácter asistencial, psicosocial e de apoio á xestión doméstica.

Que ocupacións se desempeñan?
Coidador/ora de persoas en situación de dependencia en institucións e/ou domicilios, coidador/ora en centros de atención psiquiátrica, xerocultor/ora, gobernante/a esubgobernante/a de persoas en situación de dependencia en Institucións, auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade, auxiliar de axuda a domicilio, asistente de atención domiciliaria, traballador/ora familiar, auxiliar de educación especial, asistente persoal, teleoperador/ora de teleasistencia.

Alumnado da segunda promoción do Ciclo de Grao Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.
Módulos Horas
Apoio domiciliario 240
Atención e apoio psicosocial 240
Atención sanitaria 213
Características e necesidades das persoas en situación de dependencia 160
Formación e orientación laboral 107
Apoio á comunicación 87
Atención hixiénica 87
Destrezas sociais 123
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410
Organización da atención ás persoas en situación de dependencia 123
Primeiros auxilios 53
Teleasistencia 104

PRIMERO de “ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA”

MP0212  Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0213   Atención e apoio psicosocial

MP0215   Apoio domiciliario.

MP0216   Atención sanitaria

MP0218  Formación e orientación laboral

Aula de 1º curso de APSD

 

Que título se obtén?
Técnico en atención a persoas en situación de dependencia

MATRICÚLATE NESTE CICLO PARA O CURSO 2018/2019. FAI CLIC AQUÍ!

Advertisements

Advertisements