Colexio Fillas de María Inmaculada

FPB ARRANXOS E REPARACIÓN DE ARTIGOS TÉXTILES E DE PEL

O taller de costura e arranxos.

Advertisements
Traballo realizado polo alumnado de FPB.

Familia: Téxtil, confección e pel
Sistema educativo: LOE
Grao: profesional básico
Horas: 2000
Código: BTCP01

 

 

Que se aprende a facer?
Realizar operacións de arranxo, adaptación e mantemento de pezas de vestir, roupa de fogar e complementos de decoración e de pel, ademais da reparación de calzado e marroquinaría, así como a realización de actividades complementarias de gornicionaría e, de ser o caso, de duplicación de chaves, en comercios de proximidade ou en instalacións industriais, conseguindo produtos en condicións estética e acabados, operando coa calidade indicada requirida, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

O noso alumnado.
En que ámbitos se traballa?
Actividades de xeito autónomo ou por conta allea en pequenas empresas ou talleres artesáns dedicados á reparación de calzado e marroquinaría, así como en talleres de confección e arranxo de pezas de vestir, roupa de fogar, complementos de decoración téxtiles e de pel, ou en pequenas empresas que realicen arranxos neste tipo de artigos tanto a comercios de moda como a clientela final.
Exposición dalgúns dos traballos do noso alumnado.

Que ocupacións se desempeñan?
Zapateiro/a reparador/ora de calzado; axudante de reparación de calzado; reparador/ora de artigos de marroquinaría; axudante de marroquinaría; gornecioneiro/a; marroquineiro/a artesanal; costureiro/a á man ou con máquina doméstica; costureiro zurcidor/ora; modista de arranxos e composturas; operario/a de confección; operario/a de modistaría.

Cales son os módulos deste ciclo?

Advertisements

Advertisements